Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Administrator serwisu

05/05/2017 16:30

posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się we wtorek 09 maja 2017 roku o  godz. 16:30 w bud. C pok.5A.

Proponowany porządek obrad Komisji Oświaty i Wychowania:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia;
  2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie  Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski;
  4. Zakończenie obrad.