komisja Oświaty i Wychowania

Autor:

17/02/2017 14:00

posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się we wtorek, 21 lutego 2017 r. o godz. 14:00 w bud. C pok. 5 A .

 

Proponowany porządek obrad Komisji Oświaty i Wychowania

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia;
  1. Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie ustalenia trybu udzielenia
   i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
   i wykorzystania dotacji udzielanych szkołom i przedszkolom niepublicznym oraz publicznym prowadzonym na terenie Miasta Otwocka przez osoby prawne inne niż Miasto Otwock lub osoby fizyczne;
  2. Sprawy różne, wolne wnioski;
  3. Zakończenie obrad.