Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Administrator serwisu

27/06/2016 16:30

posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki  odbędzie się w czwartek, 30 czerwca 2016 roku, pocz. o godz. 16.30, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Wypracowanie rekomendacji dla Prezydenta Miasta Otwocka w związku ze zwołanym na 5 lipca 2016 r. Nadzwyczajnym Zgromadzeniem Wspólników spółki Amest Otwock Sp. z o.o.
  3. Omówienie trybu prac nad zmianą (we fragmentach) obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka”.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie obrad.