Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Biuro Rady Miasta

29/11/2019

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w dniu 04 grudnia 2019 r. (środa), godzina: 16:30 w miejscu: Budynek C pok. 5,
Urząd Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar osiedla zabudowy wielorodzinnej „Ługi” miasta Otwocka pod nazwą „Osiedle Ługi”.
  4. Zaopiniowanie pisma mieszkanki Otwocka z dnia 25 listopada 2019 roku dotyczącego działki nr 31/3 w obr. 229 w Wólce Mlądzkiej.
  5. Zapytania i wolne wnioski.
  1. Zakończenie obrad.