Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Biuro Rady Miasta

12/09/2019 16:30

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w dniu 16 września 2019 roku godzina: 16:30 w miejscu: Aula Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie pisma i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażem podziemnym przy ul. Willowej w Otwocku na działkach nr ew. 39/6, 39/7, 39/9 z obrębu 98.
  4. Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ew. 176/1 obręb 28.
  5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie rysunku projektu planu obejmującego obszar osiedla zabudowy wielorodzinnej „Ługi: miasta Otwocka.
  6. Zapytania i wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.