Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Biuro Rady Miasta

04/06/2019 16:30

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019 r. o godz.: 16:30

w miejscu: Urząd Miasta Otwocka Bud. C pok. 5

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie pism:
a)       mieszkańca Otwocka z dn. 2 maja 2019 roku dot. działki nr. 3/8 obr. 228.
b)       Prezydenta Miasta Otwocka z dn. 23 maja 2019 roku dot. pomników przyrody na dz. nr. 1/2 obr.51.
4. Zaopiniowanie wniosków:
a)       Mieszkańca Otwocka z dn. 31 maja 2019 roku dot. zmiany zagospodarowania przestrzennego dla dz. 39/6, 39/7, 39/8, 39/9 obr. 98.
b)       Mieszkańca Otwocka z dn. 31 maja 2019 roku dot. zmiany Studium Uwarunkowań
 i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Otwocka dla dz. 39/6, 39/7, 39/8, 39/9 obr. 98.
c)       Mieszkańca Otwocka z dn. 31 maja 2019 roku dot. zmiany Studium Uwarunkowań
 i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Otwocka dla terenu MNL-25 (dz. nr. ew. 21 obr. 98).
d)       Mieszkańca Otwocka z dn. 31 maja 2019 roku dot. zmiany Studium Uwarunkowań
 i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Otwocka dla terenu M-31 (dz. nr. 229, 231, 232 obr. 99).
5. Zapytania i wolne wnioski
6. Zakończenie obrad.