Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Biuro Rady Miasta Otwocka

12/04/2019

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godzinie 16:30 w Auli Urzędu Miasta.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody znajdujących się na terenie Miasta Otwocka.

Część wyjazdowa

  1. Zapoznanie się z wnioskami:

      a) mieszkańców Otwocka w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

          (dz. 10/2, obr. 12),

      b) mieszkańców Otwocka w sprawie zmiany MPZP w obr. 6,

      c)  mieszkańca Otwocka w sprawie ul. Okrzei.

  1. Zapytania i wolne wnioski.
  2. Zakończenie obrad.