Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Biuro Rady Miasta

27/08/2018 16:00

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w czwartek 30 sierpnia 2018 roku, pocz. o godz. 16.00, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „PKP I”.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „PKP I – Świder Zachodni”.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Świder Zachodni - bis”.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/392/2006 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 września 2006 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Świder Zachodni”.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Cmentarz”.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/304/2005 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 września 2005 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą pn. „Soplicowo”.