Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Biuro Rady Miasta Otwocka

16/03/2018 18:15

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się we wtorek, 20 marca 2018 roku o  godz. 1815   w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Ropatrzenie projektu uchwału w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Osiedle Ługi" (pismo Prezydenta Miasta Otwocka WPP.6721.2.2014.MI).
  2. Rozpatrzenie pisma Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie wyboru jednego z wariantów koncepcji mpzp "Karczewska" (pismo WPP.6721.2.2017.JS).
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsięciorca ubiegający się o uzyskanie zezwolnia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Otwocka.
  4. Sprawy różne.