Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor:

23/02/2017 18.00

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w poniedziałek, 27 lutego 2017 roku, pocz. o godz. 18.00, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

1)  Omówienie projektu „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 – 2023” – ciąg dalszy.

2)  Sprawy różne.