Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor:

18/11/2016 18:30

posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki, odbędzie się we wtorek, 22 listopada 2016 roku, pocz. o godz. 18.30, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie pisma TBM Dom sp. z o.o. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla os. Ługi.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały W sprawie miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obejmującego obszar osiedla zabudowy wielorodzinnej „Ługi” miastaOtwocka pod nazwą „Osiedle Ługi”.
  4. Omówienie stanu spraw sądowych dotyczących umowy spółki Amest-Otwock.
  5. Sprawy różne.