Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Administrator serwisu

10/10/2016 18.00

posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w środę, 12 października 2016 roku, pocz. o godz. 18.00, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

1)      Przyjęcie porządku obrad.

2)      Praca nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji.

3)      Sprawy różne.

4) Zakończenie obrad.