Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Biuro Rady Miasta

10/12/2019

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019 r. (piątek), godzina: 16:00 w miejscu: Aula, Urząd Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1)      Stwierdzenie kworum.

2)      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3)      Zapoznanie się i omówienie koncepcji:

a)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „PKPI” sporządzanego na podstawie Uchwały Nr LXXIV/570/18 z dnia 27 września 2018r. Rady Miasta Otwocka, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Otwocka pod nazwą „PKP I”,

b)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar osiedla „Ługi Północne” miasta Otwocka pod nazwą „Ługi Północne - bis” sporządzanego na podstawie Uchwały Nr LXVII/521/18 z dnia 15 czerwca 2018r. Rady Miasta Otwocka, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar osiedla „Ługi Północne”  miasta  Otwocka pod nazwą „Ługi Północne - bis”,

c)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Cmentarz” sporządzanego na podstawie Uchwały Nr LXXIV/564/18 z dnia 27 września 2018r. Rady Miasta Otwocka, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Otwocka pod nazwą „Cmentarz”.

4)      Sprawy różne, wolne wnioski.

5)      Zakończenie obrad.