Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Biuro Rady Miasta

15/10/2019 16:30

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w dniu 17 października 2019 roku godzina: 16:30 w miejscu: Aula Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie koncepcji MPZP pod nazwą „Soplicowo”.
  4. Zaopiniowanie koncepcji MPZP dla działki ew. nr 18 w obr. 139 w Otwocku.
  5. Rozpatrzenie pisma z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie dalszego procedowania projektu MPZP pod nazwą „Karczewska”
  6. Zapytania i wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.