Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Biuro Rady Miasta

14/08/2019

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 roku godzina: 16:30 w miejscu: Aula Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie pisma Polskiego Klubu Ekologicznego Koło Otwockie Sosny, dotyczącego przystąpienia do sporządzenia MPZP dla działek 19/1 i 19/2 obręb 48 w Otwocku.
 4. Rozpatrzenie pisma mieszkańców Otwocka w sprawie zmiany MPZP dla dz. Nr 27 obr. 83
  w Otwocku.
 5. Zaopiniowanie pisma Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 10.07.2019
  roku  nr. WPP.6721.2.2014.MI.
 6.  Zapytania i wolne wnioski.
 1. Zakończenie obrad.