Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Biuro Rady Miasta

14/06/2019 16:30

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 roku,godzina: 16:30.

w miejscu: Aula Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej „Morskie Oko III” z dn. 23 maja 2019 roku w sprawie odrzucenia wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar pn. „Osiedle Ługi”.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)       zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/365/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Wólka Mlądzka”,

b)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar osiedla zabudowy wielorodzinnej „Ługi” miasta otwocka pod nazwą „Osiedle Ługi”.

      5. Zapytania i wolne wnioski

  1. Zakończenie obrad.