Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Biuro Rady Miasta

27/08/2018 16:00

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się we wtorek 28 sierpnia 2018 roku pocz. o godz. 16.00 w budynku C pok 5A Urzędu Miasta Otwocka przy ul Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochorny Środowiska i Urbanistyki:

1) Sformułowanie uwag do "Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024".

2) Zapoznanie się ze stanem spraw sądwocyh dotyczących uchwał Zgromadzenia Wspólników spółki Amest-Otwock.

3) Rozpatrzenie uchwały ws. wyrażenia opinii na temat pozbawienia charakteru ochronnego lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta Otwocka.