Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Biuro Rady Miasta

08/06/2018 18.00

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w środę 13 czerwca  2018 roku o godz. 18.00 w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Rozpatrzenie pisma 8729/18/DI z 21 maja 2018 r. dotyczącego działki z obrębu 152.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu – w celu przedstawienia ewentualnych uwag.