Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Administrator serwisu

17/04/2018 18.15

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska odbędzie się we wtorek 24 kwietnia 2018 roku o godz. 18.15 w budynku C, pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Zaplanowanie wiosennej akcji sprzątania terenów zielonych.
  2. Rozpatrzenie uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Osiedle Ługi” i zaopiniowanie projektu uchwały ws. przedmiotowego planu.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Ługi Północne – bis”.
  4. Sprawy różne.