Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Biuro Rady Miasta Otwocka

19/02/2018 18.00

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w czwartek 22 lutego 2018 roku o godz. 18.00 w budynku C, pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Centrum” (pismo WPP.6721.1.2013.KP).
  2. Zaopiniowanie regulaminów konkursów studialnych na opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru im. 7 Pułku w Otwocku oraz skweru im. Lennestadt.
  3. Sprawy różne.