Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor:

15/02/2016 16:30

odbędzie się w środę, 17 lutego 2016 roku, pocz. o godz. 16:30, w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie aktualnego stanu realizacji procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu zagospodarowania odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Otwocku Świerku.
  3. Zapoznanie się z koncepcją rewitalizacji parku miejskiego.
  4. Zbadanie decyzji Prezydenta Miasta Otwocka nr 181/15 z dnia 9 czerwca 2015 r. znak: WGGR.6831.75.2013.JC w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Myśliwskiej.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie obrad.