Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Administrator serwisu

08/05/2017 18:00

posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki, odbędzie się w środę, 10 maja 2017 roku, pocz. o godz. 18.00, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Rozpatrzenie pisma Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie projektów uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczących aktualizacji programów ochrony powietrza –  analiza i zaopiniowanie ww. wymienionych uchwał w zakresie dotyczącym Otwocka.
  2. Sprawy różne.