Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Administrator serwisu

14/04/2017 18:15

posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki,odbędzie się w czwartek, 20 kwietnia 2017 roku, pocz. o godz. 18.15, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w strefie ochronnej pomnika przyrody.
  2. Rozpatrzenie pisma Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego Meran w sprawie budowy sieci wodociągowej.
  3. Rozpatrzenie pisma TBJ sp. z o.o. w sprawie przeznaczenia działki na ciąg komunikacyjny.
  4. Sprawy różne.