Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor:

20/03/2017 18.00

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w środę 22 marca 2017 roku, pocz. o godz. 18.00, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców w sprawie zwiększenia środków finansowych na wymianę źródeł ciepła.

  2. Zapoznanie się z informacją o stanie prac nad regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Otwocka.

  3. Omówienie funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Otwocka.

  4. Zaplanowanie wiosennej akcji społecznej sprzątania zaśmieconych terenów leśnych.

  5. Omówienie sprawy trocin gromadzonych przy stacji kolejowej w Śródborowie.