Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Administrator serwisu

10/03/2017 18.00

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w środę 15 marca 2017 roku, pocz. o godz. 18.00, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Rozpatrzenie pisma nr 2943/17/DI Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Wincentego á Paulo dotyczącego Cmentarza Parafialnego.
  2. Rozpatrzenie pisma nr 1146/17/DI w sprawie przebiegu ul. Reja.
  3. Sprawy różne.