Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor:

15/02/2017 18:00

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki, odbędzie się w środę,  22 lutego 2017 roku, pocz. o godz. 18.00, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Rozpatrzenie wniosku o wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Świderskiej, róg Staszica (pismo WGG_6845_372.2016).
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.
  3. Omówienie projektu „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 - 2023”.
  4. Sprawy różne.