Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Administrator serwisu

10/02/2017 17.30

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w poniedziałek, 13 lutego 2017 r. o godz. 17.30, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku. 

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

1)      Rozpatrzenie wniosku o wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Świderskiej, róg Staszica (pismo WGG.6845.372.2016).

2)      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

3)      Sprawy różne.