Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Biuro Rady Miasta

12/11/2019

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 roku godzina: 16:30 w miejscu: Aula Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar osiedla zabudowy wielorodzinnej „Ługi” miasta Otwocka pod nazwą „Osiedle Ługi”.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany granic mpzp pod nazwą „Świder Zachodni BIS”.
  5. Rozpatrzenie wniosku mieszkanki Otwocka z dnia 16 października 2019 roku dotyczącego działki nr 46 w obr. 80.

        6.       Rozpatrzenie wniosku Polskiego Klubu Ekologicznego Koło „Otwockie Sosny” z dnia 09 października 2019 roku dotyczącego zmiany Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Otwocka.

       7.       Zapytania i wolne wnioski.

  1. Zakończenie obrad.