Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor:

29/03/2016 16:30

odbędzie się w piatek (01.04.2016 r.) o godz. 16:30 w bud. C pok. 5A

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  3. Omówienie projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Otwocka.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie obrad.