Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor:

03/10/2016 17:00

posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki odbędzie się w środę, 5 października 2016 roku, pocz. o godz. 17.00, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Lokalny Program Rewitalizacji – wypracowanie rekomendacji do diagnozy problemów występujących na terenie Otwocka.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie obrad.