Komisja Oświaty i Wychowania

Autor:

06/11/2017

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się we wtorek 07 listopada 2017 roku o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Oświaty i Wychowania:

1.  Przyjęcie porządku posiedzenia.

2.  Zaopiniowanie uchwał w sprawie przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe (SP Nr 1, SP Nr 5, SP Nr 6, SP Nr 8, SP Nr 9, SP Nr 12).

3.  Sprawy różne, wolne wnioski.

4.  Zakończenie obrad.