Komisja Oświaty i Wychowania

Autor:

20/09/2016 18:15

W dniu 20 września 2016 r. (wtorek) o godz. 1815 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.

Proponowany porządek obrad Komisji Oświaty i Wychowania:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia
  2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Otwocka.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski