Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor:

06/05/2016 16:30

odbędzie się we wtorek (10.05.2016 r.) o godz. 16:30 w bud. C pok. 5A

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Świderską, Szkolą, Przewoską, Batorego i Wiejską w Otwocku.
  3. Rozpatrzenie następujących projektów uchwał:  

a) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/125/2003 z dnia 09.12.2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

b) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Emilii Plater";

c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I";

d) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/294/2005 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Samorządowa" zatwierdzonego uchwała Rady Miasta Otwocka Nr XXII/221/2000 z dnia 4 lipca 2000r. (Dz. U. Woj. Nr 177 z 28.08.2001r. poz. 2852)

e) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Nowa Samorządowa";

f) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP II A";

g) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP II B";

h) w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Otwocka Nt XIII/131/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

i) w sprawie uchylew3ania uchwały Rady Miasta Otwocka Nr XIII/122/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

j) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Obręb 32" dla obszaru położonego w południowo-zachodniej części miasta Otwocka w obrębie 32;

k) w sprawie uchylenia Uchwąły Nt XIII/130/2003 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Karczewska";

l) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą pn. "Karczewska".

4. Sprawy różne.

5. Zakończenie obrad.