Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Administrator serwisu

13/02/2018 16:00

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania rozpocznie się w czwartek 15 lutego 2018 r. o godz. 16:00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka, a o godz. 18:00 odbędzie się część wyjazdowa Komisji w Szkole Podstawowej nr 8 w Otwocku.

 

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Dofinansowanie w ramach programu „MALUCH+” dla Żłobka Miejskiego w Otwocku – omówienie zagadnienia i zaopiniowanie uchwały intencyjnej;
  3. Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Mlądzkiej – przedstawienie projektu;
  4. Sprawy różne, wolne wnioski;
  5. Zakończenie obrad.