Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Administrator serwisu

16/08/2017 18:00

Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki,  odbędzie się we wtorek, 22 sierpnia 2017 roku, pocz. o godz. 18.00, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Rozpatrzenie komcepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Emilli Plater";
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Otwocka;
  3. Sprawy różne.