Komisja Mieszkaniowa - posiedzenie zamknięte

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

08/01/2020 16:00

Posiedzenie - zamknięte Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 09 stycznia 2020 r. (czwartek) o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w budynku A, Aula. 

 Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Gospodarki Lokalami.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.