Komisja Mieszkaniowa

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

15/05/2019 16:00

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Stwierdzenie kworum.
2.Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.Rozpatrzenie pism:
a) Podanie Pani A.S. z dn. 06 maja 2019 r. w sprawie wynajęcia dodatkowego pomieszczenia.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały:
a) w sprawie wskazania do sprzedaży na rzecz najemców lokali stanowiących własność Gminy Otwock, ustalenia zasad ich sprzedaży oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny lokalu i wysokości stawek procentowych.
5. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Gospodarki Lokalami.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.