KOMISJA MIESZKANIOWA

Autor: Administrator serwisu

25/04/2019 16:15

Posiedzenie – zamknięte Komisji Mieszkaniowej, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia  2019 r. o godzinie 16:15 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka
przy ul. Armii Krajowej 5 w budynku C, I piętro pokój nr 5.
Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie pism:
  1. Podanie Pana D.W. z dn. 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wynajęcia do remontu
   na koszt własny lokalu przy ul. Syrokomli 49 m 1 w Otwocku.
  2. Podanie Pani I.Sz. z dn. 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania lokalu komunalnego.
  3. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Gospodarki Lokalami.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.