Komisja Mieszkaniowa

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

02/07/2019 16:00

Posiedzenie – zamknięte Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 04 lipca 2019 r. ( czwartek ) o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka
przy ul. Armii Krajowej 5 w budynku C, I piętro pokój nr 5. 
Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Zapoznanie się z pismami:
  a) pismo z dnia 07 czerwca 2019 r. p. T.M. w sprawie przyznania lokalu do remontu,
  b) pismo z dnia 10 czerwca 2019 r. p. D.Z. w sprawie przyznania lokalu komunalnego,
  c) pismo z dnia 10 czerwca 2019 r. p. D.S. w sprawie zamiany lokalu,
  d) pismo z dnia 18 czerwca 2019 r. p. M.M. w sprawie zamiany lokalu,
  e) pismo z dnia 27 czerwca 2019 r. Dyrektor Domów dla Dzieci w Otwocku w sprawie przydziału lokalu dla p. A.K.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 5. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Gospodarki Lokalami.
 6. Sprawy różne, wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.