Komisja Mieszkaniowa

Autor: Administrator serwisu

22/05/2019 16:00

Posiedzenie – zamknięte Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Kruczej 5 w Wydziale Gospodarki Lokalami.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie pism:
a) Podanie Pani B.A. z dn. 15 maja 2019 r. w sprawie zamiany lokalu.
4. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Gospodarki Lokalami.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.