KOMISJA MIESZKANIOWA

Autor: Magdalena Kniaziewicz Biuro Rady Miasta

18/03/2019 16:15

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie pisma:  
a) Pismo Pana N.W. z dn. 08 marca 2019 r. w sprawie skargi na Zarządcę Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Matejki 2.
4. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Gospodarki Lokalami.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.