KOMISJA MIESZKANIOWA

Autor: Magdalena Kniaziewicz Biuro Rady Miasta

11/03/2019 16:15

Posiedzenie zamknięte Komisji Mieszkaniowej, które odbędzie się w dniu 12 marca 2019 r. o godzinie 16.15 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w budynku C, I piętro pokój nr 5. 


Proponowany porządek posiedzenia:
1.      Stwierdzenie kworum
2.      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.      Rozpatrzenie pism i wniosków:
a. Pisma Pani M.Z. z dn.11 lutego 2019 r. w sprawie zamiany mieszkania;
b. Pisma Pana W.D. z dn. 25 lutego 2019 r. w sprawie zamiany mieszkania;
c. Pismo Pani J.K. z dn. 26 lutego 2019 r. w sprawie zamiany lokalu komunalnego;
d. Wniosku Pani M.G z dn. 04 marca 2019 r. w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały:
a. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Otwock i udzielania bonifikaty od ceny lokalu.
5. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Gospodarki Lokalami.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.