Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

15/10/2019 17:00

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 16 października 2019 roku, które odbędzie się o godz. 17:00 w auli Urzędu Miasta Otwocka.
Proponowany porządek posiedzenia:
1.Stwierdzenie kworum.
2.Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały:
a) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nr VII/60/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Miasta Otwocka.
b) w sprawie pomnika przyrody znajdującego się na terenie Miasta Otwocka.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności MOKTiS w Otwocku. 
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.