Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Biuro Rady Miasta

15/04/2019 17:30

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019 roku o godzinie 17:30 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne i porządkowe:
   a. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
   b. przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie wniosku Parafii Rzymskokatolickiej Zesłania Ducha Świętego w Otwocku o sfinansowanie działań profilaktycznych w kwocie 2.000 zł, które będą prowadzone przez Teatr Forma z Białegostoku w dniu 9 czerwca 2019 r.
 3. Wyrażenie opinii w sprawie objęcia gminnego konkursu „Śpiewaj z Kubusiem” organizowanym przez Przedszkole Nr 18 w dniu 17 maja 2019 r. patronatem Rady Miasta Otwocka.
 4. Zaopiniowanie wniosku o dofinansowanie organizacji oraz udostępnienia miejsca na przeprowadzenia imprezy Super Game.
 5. Zapoznanie się z propozycję współpracy partnerskiej z miastem Zaleszczyki na Ukrainie.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.