Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Biuro Rady Miasta

24/09/2018 18.00

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w środę 26 września 2018 roku o godz. 18:00 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1.  Sprawy organizacyjne i porządkowe:
a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
b) Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie pisma skierowanego przez SP Nr 4 w Otwocku z dn. 01.09.2018 r.

3. Rozpatrzenie pisma z dn. 03.09.2018 r. skierowanego przez SP Nr 4 w Otwocku w sprawie wsparcia koncertu.

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w/s nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Otwocku.

5. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie projektu uchwały w/s  wzniesienia pomnika ku czci Ireny Sendlerowej.

6. Rozpatrzenie pisma skierowanego przez Stowarzyszenie Chodź nad Świder z dn. 27.08.2018 r.

7. Rozpatrzenie pisma z dn. 31.08.2018 r. złożonego  przez SP Nr 5 w Otwocku.

8.  Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.