Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Biuro Rady Miasta

27/08/2018 18.00

Posiedzenie  Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w czwartek 30 sierpnia 2018 roku o godzinie 18:00  w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1.  Sprawy organizacyjne i porządkowe: 

 a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 b) Przyjęcie porządku obrad.

2.  Rozpatrzenie pisma skierowanego przez Chór „Lira” z dnia 10.08.18 r.

3.  Rozpatrzenie pisma z dn.25.07.18 r. Skierowanego przez Panią I. Sz.

4.  Omówienie obchodów 100-Lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Otwocku.

5.  Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.