Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Biuro Rady Miasta

20/08/2018 17.00

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się we wtorek 21 sierpnia 2018 roku o godzinie 17:00 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1.  Sprawy organizacyjne i porządkowe:
  a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  b) Przyjęcie porządku obrad.

2. Omówienie obchodów 100-Lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Otwocku.

3. Sprawy różne i wolne wnioski.

4. Zakończenie obrad.