Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Biuro Rady Miasta

18/04/2018 18.00

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w czwartek 19 kwietnia 2018 roku o godzinie 18:00 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.  

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1.  Sprawy organizacyjne i porządkowe:

a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b) Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie pisma skierowanego przez dyrekcję SP Nr 2 im. Ireny Sendlerowej z dn. 28.03.2018 r.

3. Rozpatrzenie pisma z dn.28.02.2018 r. skierowanego przez zawodników i rodziców rocznika 2004 (U-14) OKS START Otwock w sprawie wsparcia finansowego drużyny.

4.  Rozpatrzenie pisma z dniem dekretacji na komisję 03.04.2018 r. skierowanego przez ks. proboszcza Jana Gołębiowskiego dot. wsparcia finansowego na zakup materiałów promocyjnych.

5. Zaopiniowanie pisma skierowanego przez Panią Małgorzatę Kupiszewską z dn. 28.03.2018 r.

6. Rozpatrzenie pisma z dn. 01.03.2018 r. skierowanego przez Stowarzyszenie Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” przy Zarządzie Obwodu Zrzeszenia WiN Warszawa.

7. Sprawozdanie z realizacji zadań prowadzonych przez Wydział Kultury i Promocji :

a. organizacja i przeprowadzenie konkursu na prowadzenie Plaży Miejskiej w Otwocku

b. odbudowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Otwocku

c. rewitalizacja miejsc pamięci w Otwocku.

d. organizacja obchodów rocznicy „100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości”

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.