Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Administrator serwisu

09/03/2018 18:00

posiedzenie  Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w środę 14 marca 2018 roku o godzinie 18:00  w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1.  Sprawy organizacyjne i porządkowe:
  a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  b) Przyjęcie porządku obrad.

2.  Przedstawienie projektu koordynacji i rozwoju sportu w ramach OKiS w Otwock.

3.  Sprawy różne i wolne wnioski.

4.  Zakończenie obrad.