Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Administrator serwisu

24/02/2017 18.20

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się we wtorek 28 lutego 2017 roku o godzinie 18:20 w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1. Sprawy organizacyjne i porządkowe:
            a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
            b) Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie wniosku z dn. 06.02.2017 r. skierowanego przez MUKS Sparta Legiony Otwock.

3. Rozpatrzenie pisma oraz zaopiniowanie wniosku z dn. 26.01./07.02.2017 r. złożonego przez Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady.

4. Zaopiniowanie i rozpatrzenie pism skierowanych przez Prywatną Szkołę Muzyczną Nr.1 w Otwocku:

            a) pismo z dn. 16.01.2017 r. dotyczące objęcia honorowym patronatem III Konkursu Młodych Instrumentalistów „Sosnowe Nutki” w Otwocku.

            b) pismo z dn. 19.01.2017 r. dotyczące warsztatów muzyczno-cyrkowych.

5. Rozpatrzenie pisma skierowanego przez TKKF „APOLLO” z dn. 23.01.2017 r.

6. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie pisma złożonego w dn. 10.01.2017 r. przez Otwockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.